စိန်ဧကရီ အာမခံစိန်ရွှေရတနာဆိုင်
Our Story

About Us

စိန်ဧကရီ အာမခံစိန်ရွှေရတနာဆိုင်

စိန်ဝယ်လျင် ရာသက်ပန်လုံးဝမရှုံးတာ စိန်ဧကရီပါ
စိန်ဝယ်လျင်အမြတ်ပေးတာ စိန်ဧကရီပါ

Dr. သဲဆုခိုင်, Founder & MD

 

About our services

Followers
0 K+
Products
0
Ratings
0 /5