စိန်ဧကရီ အာမခံစိန်ရွှေရတနာဆိုင်
Our Story

About Us

စိန်ဧကရီ အာမခံစိန်ရွှေရတနာဆိုင်

စိန်ဝယ်လျင် ရာသက်ပန်လုံးဝမရှုံးတာ စိန်ဧကရီပါ
စိန်ဝယ်လျင်အမြတ်ပေးတာ စိန်ဧကရီပါ

Dr. သဲဆုခိုင်, Founder & MD

 

About our services

0 K+
Followers
0
Products
0 /5
Ratings